objektbyggen-ab-logo

Såhär arbetar vi

Vår specialitet är att ta hela ansvaret för nybyggnation av industri- och företagslokaler.

Objektbyggen är specialiserade på kontors och industrilokaler men utför även allt från betongkonstruktioner till alla i branchen förekommande byggnationer. Ni kan ta vara på vår erfarenhet genom att i ett tidigt skede diskutera tankar och idéer med oss. Vi utvecklar idéerna till ritningar. Men vill ni att vi endast ska ansvara för en viss del av en byggnation eller renovering, så gör vi det också.

Vår målsättning är att kunden bara ska behöva ha en kontakt, såväl före som under och efter byggnationen.

Vi erbjuder kostnadsfri konsultation och kan lämna fast pris för olika delar av byggnationer.

Såhär arbetar vi

1. Första träffen med er

Först sätter vi oss in i verksamheten för att på bästa sätt kunna bygga så att vi tillgodoser kundens behov. Därefter kan vi lämna ett fast pris redan på ett tidigt stadium.

2. Ritningar, handlingar och bygglov

Objektbyggen tar fram alla ritningar och underlag samt ansöker om bygglov och lämnar in de handlingar som kommunen måste ha. Det kan vara plan- och fasadritningar, brandskyddsdokumentation, geoundersökning, energibalansberäkning och konstruktionsritningar. Kontrollansvarig finns i koncernen.

3. Startmöte med kommunen

När bygglovet är klart hålls ett startmöte med kommunen där vi presenterar alla bygghandlingar och kontrollplaner till ert projekt. Därefter är det klart att börja bygga. Objektbyggen är totalansvariga för hela er byggnation och tar fram en arbetsmiljöplan.

4. Byggnation

När alla handlingar är klara börjar markarbeten och byggnation. Objektbyggen ser hela tiden till att olika typer av installationsarbeten och montering samordnas, så att allt flyter på enligt tidsplan. Alla kontroller utförs enligt projektanpassad kontrollplan.

5. Byggnationens slutfas

Nu genomförs en slutbesiktning och slutsamråd tillsammans med kommunens byggnadsinspektör. Kontrollplaner, relationshandlingar och OVK-protokoll stäms av för att få det giltliga slutbeviset. Nu kan ni som kund flytta in i er nya lokal.

6. Ett klart projekt

Man kan lugnt lämna över hela projektet till oss. Objektbyggen har ansvaret och håller i alla olika delar av bygget. Detta innebär att kunden bekymmersfritt kan fortsätta med sin verksamhet i sina nuvarande lokaler under hela byggtiden.

stenungsund

Vårt arbetsområde

Vårt arbetsområde sträcker sig främst från Uddelvalla i norr till Kungsbacka i söder.

s-torg-forr

Historia

Delägare Mikael Gustavsson har ärvt intresset förr byggbranschen av sin far som 1957 grundade företaget Gustavssons Byggtjänst AB. Mikael har fört familjetraditionen vidare och etablerade 1992 företaget Objektbyggen AB. Andreas Larsson, som tidigare varit anställd i företaget, delar sedan 2004 ansvaret och ägandet med Mikael Gustavsson.

Vi har vår egen fasta personal, men vi anlitar också ett flertal entreprenörer som vi samarbetat med i många år. Den sammanlagda erfarenheten är styrkan i vårt företag.